Liên hệ

Trường Tiểu học Phố Cáo

Địa chỉ: xã Phố Cáo,  huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Hạnh – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01688978404 – Email: thphocao.dongvan@hagiang.edu.vn